ground zero =16=Razza aRiana=(2R) =Roma+fRancia /or/Roma+Russia/(2R)=2ToRRi!!

#GROUND #==RAZZA #ARIANA= #FRANCIA #RUSSIA #=TORRI