Dynamo Moscow vs Nizhny Novgorod l 2019-2020 Russia Men Volleyball SuperLeague l 06.11.2019

#DYNAMO #MOSCOW #NIZHNY #NOVGOROD #RUSSIA #VOLLEYBALL #SUPERLEAGUE