Chủ tịch Kim: "Một phút thôi cũng là vàng ngọc" | VTC1

#TịCH #NGọC